En begäran om patientdokument rättelse 
Open menu

En begäran om patientdokument rättelse

Studerande har rätt att kräva att SHVS:s rättar inexakta eller felaktiga uppgifter. Också vi har skyldighet att rätta fel vi märker i personuppgifter. På grund av hälso- och sjukvårdsbranschens natur måste vi ibland fatta beslut med bristfälliga uppgifter. Därför kan vi endast rätta sådana uppgifter som är objektivt felaktiga på basis de uppgifter som finns tillgängliga vid registreringstidpunkten. Studerande har inte rätt att besluta, vilka uppgifter som registreras om dem. En begäran om rättelse kan i samband med en vårdkontakt riktas direkt till personen som fört in anteckningen.  Den rättade uppgiften rättas också Kanta-arkivet.

Verksamhetsstället
Esbo
Helsingfors
Joensuu
Jyväskylä
Kuopio
Villmanstrand
Uleåborg
Raumo
Rovaniemi
Tammerfors
Åbo
Vasa
Jag hoppas att kontakta mig via Suomi.fi
Efter autentisering är meddelandet tillåtet till mig
Sänd formulär (identifiering med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat)