Kontakt med dataskyddsansvarig 
Open menu

Kontakt med dataskyddsansvariga

SHVS:s dataskyddsansvariga är tandläkare Marjo Tipuri. Till honom kan du vända dig i alla frågor som gäller behandling av uppgifter och denna dataskyddsbeskrivning. Kontakta honom via webbformulär.

Jag hoppas att kontakta mig via Suomi.fi
Efter autentisering är meddelandet tillåtet till mig.
Sänd formulär (identifiering med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat)