Patientjournaler 
Open menu

Begäran om kopior på patientjournaler

Du har rätt att få kopior på dina patientjournaler i enlighet med lagstiftningen.

Obs! Alla patientjournaler beställs alltid från den egna studieortens verksamhetsställe, även om du skulle ha använt SHVS tjänster också vid andra verksamhetsställen.

Du kan beställa bilddiagnostiks undersökningsresultater (röntgen-, ultraljuds- och datortomografibilder) som gäller din behandling för användning vid en annan hälsovårdsenhet. SHVS levererar bilder i elektronisk form på en cd-skiva. Bilder som finns på film får du låna vid behov, men du måste lämna tillbaka dem till SHVS.


Jag vill få kopior på mina patientjournaler.
Begäran gäller patientjournaler om
Allmän hälsa
Oral hälsa
Mental hälsa
Vaccinationer
Fysioterapia
Begäran gäller undersökningsresultat av
Laboratorieundersökningar
Bilddiagnostik
Ytterligare uppgifter om materialet
Tidsperiod
Hur ska dokumenten levereras? *
Jag hämtar dokumenten vid ett verksamhetsställe
Jag vill att dokumenten ska skickas per post till adressen
Dokumenten skickas till adressen:
Telefonnummer
Verksamhetsstället som jag använt mest eller där jag hämtar dokumenten *
Esbo
Helsingfors
Joensuu
Jyväskylä
Kuopio
Nyslott
Raumo
Rovaniemi
Tammerfors
Uleåborg
Vasa
Villmanstrand
Åbo
Sänd formulär (identifiering med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat)