Patientombudsman 
Open menu

Kontakt med patientombudsmannen

Patientombudsmannens uppgift är att informera patienten om dennas rättigheter och verka för att främja patientens rättigheter. Patientombudsmannens uppgift är att vid behov ge råd och hjälp till en patient som är missnöjd med vården eller bemötandet.

Patientombudsmannen hjälper patienten att reda ut problemet på vårdplatsen. Patientombudsmannen ger också råd och hjälper vid behov till med att göra en anmärkning, anföra klagomål eller göra en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Mer information om Patientförsäkringscentralen.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut och inte heller till om en behandlingsskada har uppkommit vid vården av patienten.

Avdelningsskötare Seija Kankare vid verksamhetsstället i Helsingfors är SHVS:s patientombudsman. Kontakt med patientombudsmannen via elektronisk form eller telefon (tisdagar kl 12.30-14.30), tfn 046 7101182.


ORSAK TILL KONTAKTEN
Beskrivning av ärendet och din fråga
Verksamhetsställe *
Esbo
Helsingfors
Joensuu
Jyväskylä
Kuopio
Nyslott
Raumo
Rovaniemi
Tammerfors
Uleåborg
Åbo
Vasa
Villmanstrand
Sänd formulär (identifiering med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat)