Kontroll, ändring och avbokning av mottagningstider 
Open menu

Kontroll, ändring och avbokning av tider

För att boka en tid behöver du en s.k. tidsbeställningssedel som du får av SHVS:s läkare eller hälsovårdare. Med sedeln kan du boka en tid i Self. Om tiden du bokat inte passar dig, kan du flytta den till en annan tidpunkt utan att förlora din sedel. Om du av någon anledning inte alls behöver tiden du bokat, kan du avboka den. Då förlorar du tidsbeställningssedeln. OBS! Om en tid har bokats för dig utan tidsbeställningssedel, kan du endast avboka tiden.

 

1. Om du vill avboka din mottagningstid, kan du använda Self-tjänsten. Avboka din tid endast om du är säker på att du inte behöver den, för när du avbokar tiden förlorar du tidsbeställningssedeln. Du kan också kontakta din verksamhetsenhet per telefon.

 

2. Du kan kontrollera eller flytta laboratorietider i Self-tjänsten. Du kan också kontakta din verksamhetsenhet per telefon.

 
Meddela alltid i god tid om du har bokat tid och får förhinder.
Då kan någon få din tid och vårdköerna förkortas.Bötesavgiften (35 euro) för besök som inte avbokats debiteras för uteblivna besök på mottagningen, gruppbesök och undersökningsbesök, också för avgiftsfria mottagningsbesök.