Webbtjänster 
Open menu

SHVS-tjänster på webben

Self gör det lättare att använda våra webbtjänster

Self är din egen webbtjänst, där du kan boka mottagningstider om ditt vårdbehov har bedömts och du har fått tillstånd att boka en mottagningstid.

I tjänsten kan du också kontrollera, avboka och ändra dina mottagningstider samt kommunicera med SHVS:s personal på ett datasäkert sätt. Du loggar in med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. De tjänster som kräver ett Medborgarkonto är märkta med en stjärna [*].

Utvecklingen av Self-tjänsten fortsätter. I framtiden kommer du att kunna göra en elektronisk symtombedömning i tjänsten för att snabbare få en mottagningstid. Dessutom ger tjänsten riktad hälsofrämjande information.

I Self kan du sköta följande ärenden:

Tidsbeställning (med tidsbeställningslov)
Ändring av mottagningstider (med tidsbeställningslov)
Kontroll av mottagningstider
Avbokning av mottagningstider
Undersökningssvar och ytterligare anvisningar från läkare
Ändring av kontaktuppgifter

 Behandlingsrelaterade ärenden


Övriga e-tjänster


Klientrespons